Förlorad programmeringen av sammankopplade brandvarnare vid batteribyte

Vid byte av batteri omgående från gamla till nya så finns minnet för programmeringen kvar.
Men om brandvarnaren ligger utan batteri i flera dagar eller om batteriet tar slut och glöms av att bytas, så kan den förlora minnet för programmeringen.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan