Hur lång livslängd har en brandvarnare

En brandvarnare rekommenderas att bytas ut efter 10 år. Rekommenderat datum finner man på etiketten undersidan av brandvarnaren, ”date of replacement”.

Brandvarnaren bör ändå testas regelbundet varje år för att säkerställa funktionen. Ett utmärkande datum i kalandern, exempel som första advent, kan vara behjälpligt för att minnas.
Om en person tenderar att plocka ur batteriet vid falsklarm så kan en barnvarnare med pausknapp vara behjälpligt för att säkerställa att brandvarnaren är i drift vid nästkommande eventuell händelse.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan