Hur programmerar/sammankopplar man sina brandvarnare?


Gäller sammankopplingsbar brandvarnare av modell KD-101LA / LM-101LC / NEXA-101LC

Särskiljning av brandvarna under sammankopplingen är viktigt för att genomföra programmeringen rätt.
Uppdelningen är ”Masterenhet”, som blir utgångspunkten i sammankopplingen och sedan ”Slavenheter”, som är dem brandvarnare som vi vill inkludera sammankopplingen
.

 1. Utse en av brandvarnarna till ”Masterenhet”. Markera den på bottenplattan för att göra den igenkänningsbar.
 2. Tryck 2 gånger på LEARN-knappen på ”Masterenheten”.
  Då lyser en grön lampa, det bekräftar att den är i programmeringsläge.
  Detta tillstånd kvarstår i cirka 30 sekunder innan den återgår till normalläge.

 3. I programmeringsläget, dvs Grön lampa lyser, gå över till vald ”Slavenheten”.
  Tryck en gång på LEARN-knappen. Då börjar Röd lampa lysa, vilket bekräftar att den är i inlärningsläge.

 4. Gå tillbaka till ”Masterenheten” och håll nere TEST-knappen i cirka 10 sekunder eller tills både
  "Slavenheten” och ”Masterenheten” larmar. Det betyder att dem kommunicerar med varandra.

 5. Om fler brandvarnare ska anslutas till samma system upprepa då stegen ovan med samtliga ”Slavenheter”.

Testa alla sammankopplade genom att hålla inne testknappen på valfri brandvarnare tills alla har avgett alarm. Detta kan ta upp till 60 sekunder innan samtliga sammankopplade varnare avger alarm.

 


Gäller sammankopplingsbar brandvarnare av modell FS-558/RF

Särskiljning av brandvarna under sammankopplingen är viktigt för att genomföra programmeringen rätt.
Uppdelningen är ”Masterenhet”, som blir utgångspunkten i sammankopplingen och sedan ”Slavenheter”, som är dem brandvarnare som vi vill inkludera sammankopplingen.

 1. Utse en av brandvarnarna till ”Masterenheten”. Markera den för att göra den igenkänningsbar.

 2. Håll in testknappen i cirka 15 sekunder på ”Masterenheten”.
  Släpp knappen när en röd lampa lyser med ett fast sken, som bekräftar att den är i programmeringsläge. Detta tillstånd kvarstår i cirka 30 sekunder innan den återgår till normalläge.

 3. I programmeringsläge, det vill säga röd lampa lyser, gå över till vald ”Slavenhet”.
  Tryck och håll nere TEST-knappen i cirka 1-3 sekunder, röd lampa lyser kort. Där efter blinkar ”Masterenheten” och ”Slavenheten” snabbt i cirka 3 sekunder. Det betyder att dem kommunicerar med varandra.

 4. Om fler brandvarnare ska anslutas till samma system upprepa då stegen ovan med samtliga ”Slavenheter”.

 5. Avsluta programmeringen genom att trycka en gång på ”Masterenhetens” TEST-knapp så att den röda lampan slocknar.

Testa alla sammankopplade genom att hålla inne testknappen på valfri brandvarnare tills alla har avgett alarm. Detta kan ta upp till 60 sekunder innan samtliga sammankopplade varnare avger alarm.

 

 

Gäller sammankopplingsbar brandvarnare av modell GNS-2236/RF2
Kompatibel med MTS-166/RF2, samt trådbundet kompatibel med GNS-2236/10Y

Särskiljning av brandvarna under sammankopplingen är viktigt för att genomföra programmeringen rätt.
Uppdelningen är ”Masterenhet”, som blir utgångspunkten i sammankopplingen och sedan ”Slavenheter”, som är dem brandvarnare som vi vill inkludera sammankopplingen.

 1. Utse en av brandvarnarna till ”Masterenhet”. Markera den för att göra den igenkänningsbar.

 2. Håll in programmeringsknappen på ”Masterenhetens” sida i omkring 5 sekunder.
  Släpp knappen när det lyser en röd lampa med fast sken bredvid knappen, detta bekräftar att den är i programmeringsläge. Detta tillstånd kvarstår i cirka 30 sekunder innan den återgår till normalläge.

 3. I programmeringsläge, det vill säga röd lampa lyser, gå då över till vald ”Slavenhet”.
  Tryck på programmeringsknappen i cirka 1-2 sekunder. Där efter börjar lampan bredvid knappen att blinka
  rött 3 gånger. Det betyder att dem kommunicerar med varandra.

 4. Om fler brandvarnare ska anslutas till samma system upprepa då stegen ovan med samtliga ”Slavenheter”.

Testa alla sammankopplade genom att hålla inne testknappen på valfri brandvarnare tills alla har avgett alarm. Detta kan ta upp till 60 sekunder innan samtliga sammankopplade varnare avger alarm.

 

 

Gäller sammankopplingsbar brandvarnare av modell WSA-102

Särskiljning av brandvarna under sammankopplingen är viktigt för att genomföra programmeringen rätt. 
Uppdelningen är ”Masterenhet”, som blir utgångspunkten i sammankopplingen och sedan ”Slavenheter”, som är dem brandvarnare som vi vill inkludera sammankopplingen.

 1. Utse en av brandvarnarna till ”Masterenhet”. Markera den för att göra den igenkänningsbar.

 2. Sätt i batterierna, röd lampa tänds efter ca 3 sekunder och indikerar på programmeringsläge. Detta tillstånd kvarstår i cirka 30 sekunder innan den återgår till normalläge.

 3. I programmeringsläge, det vill säga röd lampa lyser, gå då över till vald ”Slavenhet”.
  Sätt i batterierna i slavenheten, efter 2 sekunder blinkar röd lampa snabbt, som bekräftar sammankoppling med ”Mastern”.

 4. Om fler brandvarnare ska anslutas till samma system upprepa då stegen ovan med samtliga ”Slavenheter”.

 5. Avsluta programmeringen genom att trycka en gång på ”Masterenhetens” knapp.

Testa alla sammankopplade genom att hålla inne testknappen på valfri brandvarnare tills alla har avgett alarm. Detta kan ta upp till 60 sekunder innan samtliga sammankopplade varnare avger alarm.

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan