Skapad grupp kommunicerar inte med varandra

Om den skapade gruppen av brandvarnare inte kommunicerar med varandra efter inlärning, undersök följande faktorer.

  • TEST-knappen har inte hållits inne tillräckligt länge - Det kan ta upp till 30 sekunder innan övriga brandvarnare svarar och avger larmsignal.

  • Brandvarnarna är monterade med för långt avstånd emellan varandra – Följ den anvisade räckvidden som beskrivs i den tekniska specifikationen. Notera att alla brandvarnare måste vara inom räckvidd mellan varandra för att nå signal från den varnande brandvarnaren. För mer information om funktion, läs gärna FAQ artikeln; Guppfunktion - Hur fungerar kommunikationen mellan brandvarnarna?

  • Planlösningen eller material påverkar räckvidden – Den angivna räckvidden utgår från fri sikt och tar därav inte hänsyn till väggar och material. Därav kan räckvidden påverkas märkbart vid dessa förhållanden.

  • Misslyckad inlärning – Följ den tillhörande manualen för inlärning. Finns även beskrivet i FAQ i artikel; Hur programmerar/sammankopplar man sina brandvarnare?

  • Störningar – Gällande GNS-2236/RF2 och GNS-2236/10 rekommenderas skärmad kabel för att minska påverkan av störningar. Externa enheter i omgivningen kan även påverka radiofrekvensen som brandvarnaren kommunicerar med. Om detta misstänks prova att flytta den andra enheten eller brandvarnaren för att minska påverkan.

  • Tidigare sammankopplad brandvarnare har fullt minne: Prova att radera programmering. Följ den tillhörande manualen för radering av programmering. Finns även beskrivet i FAQ artikel; Hur avprogrammerar/nollställer man sina brandvarnare?
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan