Varning för lågt batteri - Batteribyte

Signalen för låg batterispänning signaleras ifrån den aktuella brandvarnaren där batteriet måste bytas ut. Men i vissa fall varnar även hela gruppen med sammankopplade brandvarnare.
Signalen kan identifieras med en återkommande kort varning som skiljer sig något mellan batterityp.

Det är bra att ha som vana att byta omgående när brandvarnaren varnar för lågt batteri, så att den inte glöms av. Byt gärna batterier rutinmässigt en gång per år och gärna på ett bestämt datum.

Nedan listas olika modeller på brandvarnare och dess kännetecken för låt batteri. 

Modell: GNS-2236/RF2 och GNS-2236/10Y
Batteribyte 9V backupbatteri: Kort ljudlig signal 1 gång varje 60 sekund, varningen pågår i minst 30 dagar.
Batteribyte vid sammankopplade enheter: Gruppen avger en ljudlig signal varje 60 minut till dess att batteriet har bytts i den varnande enheten.

Modell: FS-558/RF och WSA-102
Batteribyte 3x1.5V: Blinkar och kort ljudlig signal 1 gång var 43 sekund.

Modell: KD-134A och KD-134A/10Y
Batteribyte 9V: Kort ljudlig signal 1 gång varje 60 sekund.

Modell: Nexa-101LC
Batteribyte 9V: Blinkar och kort ljudlig signal 1 gång var 43 sekund.
Batteribyte 3x1.5V: Blinkar och kort ljudlig signal 1 gång var 60 sekund.

 

BYTE AV BATTERI
1. Vrid brandvarnaren moturs för att ta loss den från monteringsplattan.
2. Ta ut de gamla batterierna.
3. Sätt i nya batterier. Kontrollera rätt polaritet +/- samt att säkerhetsspärren är nedvikt.
4. Placera brandvarnaren mot monteringsplattan och vrid brandvarnaren medurs tills den klickar på plats.
5. Tryck på testknappen för att testa brandvarnaren.
Brandvarnarna bibehåller sin sammankoppling - förutsatt att dom inte ligger utan batteri i flera dagar.

 

BYTE AV BATTERI GNS-2236/RF2 och GNS-2236/10Y
1. Kontrollera så att strömmen till brandvarnaren är frånkopplad.
2. Med hjälp av en skruvmejsel frigörs brandvarnaren från fästplattan. På sidan av brandvarnaren sitter en spärr, tryck spärren uppåt och dra samtidigt brandvarnaren i sidledes.
3. Ta ut de gamla batterierna.
4. Sätt i nya batterier. Kontrollera rätt polaritet +/- samt att säkerhetsspärren är nedvikt.
5. Placera brandvarnaren mot fästplattan och dra den sidledes tills det klickat till.
Brandvarnarna bibehåller sin sammankoppling - förutsatt att dom inte ligger utan batteri i flera dagar.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan