Val av batterityp beroende på modell

Vid byte av batteri är det viktigt att kontrollera så att batteriet är lämpat för produkten. Batterispänningen skiljer sig beroende på batterityp, vilket i längden kan påverka produkten negativt om den inte är utformad för att hantera detta.
Att tänka på är vid användning av litiumbatterier som har något högre spänning, läs i den tekniska delen för produkten om den är godkänd för att driftsättas med denna typ av batteri.

Nedan beskrivs lämpade batterier för dem olika modellerna:

MTS-166/RF: Brunsten-/Alkaliska-/Litium batterier 9V

KD-134A : Brunsten-/Alkaliska-/Litium batterier 9V

KD-134A/10Y: Brunsten-/Alkaliska-/Litium batterier 9V

WSA-102: Brunsten-/Alkaliska batterier 2 x 1.5 V

FS-558/RF: Brunsten/Alkaliska batterier 2 x 1.5 V

Nexa-101LC: Brunsten-/Alkaliska batterier 9V
                        Brunsten-/Alkaliska batterier 3 x 1.5 V

GNS-2236/RF2: Brunsten-/Alkaliska-/Litium batterier 9V

GNS-2236/10Y: Brunsten-/Alkaliska-/Litium batterier 9V

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan