Hur vet man vilken brandvarnare som har löst ut först?

När larmet tjuter blinkar båda lysdioderna på den som utlöste larmet.

När larmet har tystnat kan man inte se vilken brandvarnare som startade larmet.

Gäller sammankopplingsbar brandvarnare av modell KD-101LA / LM-101LC / NEXA-101LC

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan