Hur avprogrammerar/nollställer man sina brandvarnare?

  1. Tryck på LEARN-knappen 1 gång, lysdioden lyser rött.
  2. Tryck på LEARN-knappen 1 gång till, lysdioden lyser nu grönt.
  3. Tryck in TEST-knappen tills det börjar larma, släpp då knappen.
  4. Brandvarnaren är nu nollställd.

Gäller sammankopplingsbar brandvarnare av modell KD-101LA / LM-101LC / NEXA-101LC

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan