Vad är skillnaden mellan MTG-3000H och G-3000?

G-3000 är en äldre modell som har ersatts av MTG-3000H. Denna är mindre och smidigare till storleken samt enklare att installera, funktionen är densamma som i G-3000.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan