Placering och test av MTG-3000H

Placering:

placering_av_gasvarnare.jpeg

 

Testa gasvarnaren:

Vi rekommenderar att gaslarmet testas en gång
i veckan för att för att du ska vara säker på att detektorn fungerar som den ska. Använd gas från en cigarrettändare som du låter öda runt sensorn som sitter bakom gallret till höger nedtill på gaslarmet. Ett kraftigt, pulserande ljud ska höras och den RÖDA lysdioden ska börja blinka vilket visar att larmet fungerar som det ska. Sirenen stängs av automatiskt när luften runt sensorn är fri från gas. Testa ditt gaslarm regelbundet för att vara säker på att det fungerar.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan